Een objectieve, duidelijke en toegankelijke manier van communiceren. Het doel is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, het streven is 0 LTI (Lost Time Incident)

Informatie

Veiligheid in de werkomgeving wordt steeds belangrijker. In de eerste plaats natuurlijk voor de werknemer maar ook voor verzekeraars.

Veel ondernemers denken dat veiligheid geld kost maar uiteindelijk zal het kosten (kunnen) besparen. Niet alleen doordat, bij calamiteiten, verzekeraars niet uitbetalen omdat de veiligheid niet op orde was, maar ook door imagoschade. Wilt u dat risico nemen? Maar bovenal: werknemers moeten ten alle tijden veilig kunnen werken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie

Bij calamiteiten zal een verzekeraar eerst kijken naar de veiligheid binnen het bedrijf en wat gedaan is om die veiligheid te waarborgen.

De Inspectie SZW wijst op tekortkomingen omtrent RI&E
9-06-2017

In mei van dit jaar publiceerde de Inspectie SZW ‘Arbo in Bedrijf 2016’. Hierin onderzoekt de Inspectie de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2016.

Het ontbreken van de RI&E komt hierin nadrukkelijk naar voren. Van alle bedrijven heeft 45% een RI&E, waarbij werkgevers aangeven niet bekend te zijn met de Arbowetgeving en de verplichting RI&E. Samen met het hebben van een plan van aanpak (38%) en het hebben van een preventiemedewerker (47%) is de RI&E een van de minst nageleefde eisen.

Hoe is dat bij u? Artikel 5 van de Arbowet verplicht organisaties om de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en schriftelijk vast te leggen. Want voordat u iets met risico’s kunt doen moet u ze wel leren kennen. Om de risico’s te leren kennen is voldoende kennis nodig. Want op het moment dat u zelf (of collega’s) geen kennis hebt van de risico’s op de werkvloer, kunt u logischerwijs geen zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers.

De Inspectie SZW wijst er in ‘Arbo in Bedrijf 2016’ op dat lang niet iedere organisatie zijn risico’s kent. 13% van de werkgevers geeft aan geen RI&E uit te kunnen voeren, omdat daar onvoldoende kennis voor in huis is. Inspecteurs geven aan dat zo’n 35% van alle RI&E’s belangrijke risico’s mist of zelfs geen enkel belangrijk risico (2%) beschrijft. Al met al zorgwekkende resultaten.

De kennis die nodig is om op een juiste wijze een RI&E op te stellen schiet vaak tekort. Wel is de Preventiemedewerker vaak betrokken bij het opstellen van de RI&E. Echter heeft minder dan de helft (47%) van de bedrijven een preventiemedewerker aangesteld, een rol die bij zes op de tien bedrijven ook nog eens door de werkgever zelf is ingevuld (dat mag bij kleine bedrijven). Van de Preventiemedewerkers geeft het overgrote deel aan dat de deskundigheid en bekwaamheden zijn verkregen door ervaring (85%). Dit houdt in dat slechts 15% van de Preventiemedewerker gericht op veiligheid is geschoold. Je kunt je de vraag stellen of: “het verkrijgen van kennis uit ervaring voldoende is om een RI&E op te stellen en de veiligheid binnen de organisatie te borgen”.

 

 

2016 rampjaar voor veiligheid in bouw                                                23-03-2017
Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar 470 ernstige ongelukken voorgedaan. Daarbij vielen in totaal zestien doden. Dat blijkt uit nog niet geopenbaarde cijfers van de Inspectie SZW.                               
De cijfers van de Inspectie SZW maken ondubbelzinnig duidelijk dat de bouw in 2016 een stuk onveiliger is geworden. Het aantal ernstige ongevallen – ongevallen waarbij een of meerdere slachtoffers vielen – steeg met bijna 11 procent; het aantal dodelijke slachtoffers nam zelfs met 77 procent toe.

 

Wij analyseren uw bedrijfsprocessen en bieden ondersteuning voor alle managementaspecten, zodat u zich alleen maar bezig hoeft te houden met uw kerntaken.